Peygamberimizin (S.A.V.) Hayatı Sesli Anlatım

B

u sayfada Salih SURUÇ beyefendinin yazarı olduğu “Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı” isimli kitabın sesli anlatımlarını istifadenize sunuyoruz. İlk baskısı 1981 yılında yapılan Mekke ve Medine Devri olarak iki ciltlik bu eser, 1988 yılında Pakistan’da yazarına “Siyer Dünya Birinciliği” ödülünü kazandırmıştır. Her ne kadar yazarımız 2006 yılında, TİMAŞ Yayınlarından, bu kitabının sadeleştirilmiş bir versiyonu olarak, “Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Hayatı” adlı yeni bir kitap kaleme almış olsa da, “Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı” halen raflardaki yerini korumaktadır.

Otuz altı parça halinde ve toplam yaklaşık 33 saatlik bu ses dosyalarını bir USB’ye veya cep telefonunuza kopyalayarak veya doğrudan online olarak sitemizden çalıştırarak; işe/okula gidip gelirken, evde/iş yerinde çalışırken, spor yaparken, seyahat ederken, bir parkta otururken vb. pek çok fırsatta, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) hayatını dinleyebilirsiniz.

İyi dinlemeler dileriz.

 • Pak Nesepleri
 • Dedesi Abdulmuttalib
 • Babası Hz. Abdullah
 • Hz. Abdullah’ın Hz. Amine’yle Evlenmesi
 • Hz. Abdullah’ın Vefatı
 • Fil Vakası
 • Dünyayı Teşrifleri ve Meydana Gelen Harika Hadiseler
 • Sütanneye Verilmesi
 • Göğsünün Yarılması
 • Annesine Getirilmesi
 • Baba Kabrini Ziyaret
 • Yahudi Alimlerinin Dikkatini Çekmesi!
 • Annesinin Vefatı
 • Anne ve Babasının İmanları Meselesi
 • Dedesinin Himayesinde
 • Seyf bin Zi Yezen, dedesine neler söyledi?
 • Dedesinin Vefatı
 • Amcası Ebu Talib’in Yanında
 • Koyun Gütmesi
 • Eğlencelere Katılmaktan Alıkonulması
 • Amcasıyla Şam’a Gidişi
 • Rahip Bahira’nın Müşahede ve Tespiti
 • Cahiliye Devri Kötülüklerinden Uzak Kalışı
 • Dördüncü Ficar Muharebesi
 • Hilfu’l Füdul Cemiyetinde
 • Hz.Hatice ile tanışmaları
 • Rahip Nastura
 • Kervan’ın Dönüşü ve Meysere’nin Müşahedelerini Anlatması
 • Hz. Hatice ile Evlenmesi
 • Zeyd bin Harise’yi Azad Etmesi ve Evlat Edinmesi
 • Kabe’nin Yeniden İmarında Hakemliği
 • Hz. Ali’yi Yanına Alması
 • İnsanlığın ve Dünyanın Durumu
 • Arabistan’ın Durumu
 • Dini Durum
 • Mekke’ye İlk Defa Putlar Getiriliyor
 • Ahlaki Durum
 • Kız Çocuğunu Diri Diri Gömme Âdeti
 • Siyasi Nizam
 • Edebi Durum
 • Kuss Bin Saide Efendimizi Haber Veriyor
 • Bazı Garip Seslerin Gelmeye, Acayip Işıkların Görünmeye Başlaması!
 • Sadık Rüyalar
 • Yalnızlık Araması
 • Nur Dağı ve Hira Mağarası
 • İlk Vahiy Tebliğ Ediliyor!
 • Varaka Ne Dedi?
 • Vahyin Kesilmesi ve Tekrar Gelmeye Başlaması
 • Hz. Hatice, Hz. Ebubekir ve Hz. Ali’nin Müslüman Oluşu
 • Gizli Davetin Hız Kazanması ve Hz.Bilal’a Yapılan İşkenceler
 • Peygamberliğini Açıklaması
 • Yakın Akrabaları Davet
 • Ziyafet Tertibi ve Bir Mucize
 • İkinci Ziyafet, Akrabalarına Hitabı
 • Mekkelilere Safa Tepesinden Hitap
 • Efendimize Hakaret ve Eziyetler
 • Ebu Leheb ve Karısının Davranışları
 • Öldürmeye Teşebbüs
 • Dar’ül-Erkam
 • Yasir Ailesi
 • Hz. Ebu Bekir’in İşkenceye Maruz Kalışı
 • Müşriklerin Ebu Talip’e Şikâyetleri ve Tertipleri (Eksik Kayıt)
 • Habeşistan’a Hicret
 • Hz. Hamza Müslüman Oluyor
 • Müşriklerin Yeni Teklifleri
 • Safa Tepesini Altına Çevir!
 • Müşriklerin Değişik Bir Teklifi
 • Müşriklerin Üç Sorusu
 • Kırkıncı Müslüman Hz. Ömer
 • Saf Halinde Mescidi Haram’a Gidiş
 • Habeşistan’a İkinci Hicret Kafilesi
 • Habeş Kralı Necaşi’nin Tavrı
 • Şakkı Kamer Mucizesi
 • Hz. Ebu Bekir’in Übey b. Halef’le Bahse Girmesi
 • Müslümanlara Karşı Boykot!
 • Boykot Kaldırılıyor
 • Bir Grup Hristiyanın Müslüman Olması
 • Rükâne’ye Gösterilen İki Mucize
 • Ebu Talip’in Vefatı
 • Ebu Talip’in İmanı Meselesi
 • Hz. Hatice’nin Vefatı
 • Müşriklerin Eziyet ve Hakaretlerini Artırmaları
 • Hz. Aişe’yle Nişanlanması
 • Taife Gidişi
 • Köle Addas
 • Şefkat ve Merhameti
 • Cinlere Tebliğ
 • İsra ve Miraç Mucizesi
 • Sunulan Üç Bardak
 • Beş Vakit Namazın Farz Kılınışı
 • İsra ve Mirac Mucizesini Müşriklere Açıklaması
 • Hz. Ebu Bekir’in Tereddütsüz Tasdiki
 • Kabileleri İslam’a Daveti
 • Medineli İlk Müslümanlar
 • İlk Akabe Biatı (Eksik Kayıt)
 • Efendimize Hicret İzninin Verilmesi
 • Hz. Cebrail’in İhbarı
 • Evinin Kuşatılması
 • Sevr Mağarasına Gidiş
 • Örümcek ve Güvercin
 • Sevr Mağarasından Ayrılış
 • Sütsüz Keçinin Süt Verişi
 • Süraka’nın Başına Gelenler
 • Büreyde’nin Müslüman Olması
 • Hz. Ali’nin Gelip Efendimize Kavuşması
 • Kuba Mescidinin İnşası
 • Suheyb bin Sinan’ın Kuba’ya Gelişi
 • Medine’ye Varışı
 • Hicri Takvimin Kullanılmaya Başlanması
 • Medine ve Ahalisi
 • Abdullah bin Selam’ın Müslüman Olması
 • Müşriklerin Tehdidi
 • Muhacirlerle Ensar Arasında Kardeşlik Kurulması
 • Mescid-i Nebevi’nin İnşası
 • Kuru Hurma Kütüğü Mucizesi
 • Ezan
 • Ev Halkını Mekke’den Getirtmesi
 • Hz. Aişe’nin Düğünü
 • Ashab-ı Suffa
 • İlk İslam Devleti ve Anayasası
 • Müşriklere Mukabeleye İzin Verilmesi
 • Etrafa Seriyyeler Gönderiliyor
 • Ebva Gazası
 • Buvat, Safevan ve Uşeyre Gazaları
 • Abdullah Bin Cahş Seriyyesi
 • Kıblenin Mescid-i Haram’a Çevrilmesi
 • Bedir Muhaberesi
 • Ebu Leheb’in Ölümü
 • Münafıkların Ortaya Çıkışı
 • Beni Kaynuka Gazası
 • Sevik Gazvesi
 • Ramazan Orucunun Farz Kılınması
 • Fıtır Sadakasının Vacib Kılınması
 • İlk Bayram Namazının Kılınması
 • Zekâtın Farz Kılınması
 • Hz. Rukiyye’nin Vefatı
 • Hz. Fatıma ile Hz. Ali’nin Evlenmesi
 • Kızı Hz. Zeyneb’i Mekke’den Getirtmesi
 • İlk Kurban Bayramı Namazının Kılınması
 • Gatafan Gazası ve Karde Seriyyesi
 • Hz. Hafsa ve Hz. Zeyneb ile Evlenmesi
 • Hz. Hasan’ın Dünyaya Gelişi
 • Uhud Muharebesi
 • Kureyş Ordusu Uhud’da
 • Peygamberimizin Rüyası
 • Ashabla İstişare
 • Uhud Muharebesi (Devamı)
 • Ashabla İstişare Sonrası Karar
 • İslam Ordusu
 • Yahudi Yardımının Reddedilmesi
 • İslam Ordusu Uhud’da
 • Münafıkların Ordudan Ayrılması
 • İki Ordu Karşı Karşıya
 • Düşmanın Bozguna Uğraması
 • Uhud Harbinin Seyrini Değiştiren Hadise
 • İslam Ordusunun Dağılması!
 • Hz. Hamza’nın Şehadeti
 • “Muhammed Öldürüldü” Yaygarası
 • Nesibe Hatun’un Kahramanlığı
 • “O, Cehennemliktir!”
 • Übeyy bin Hale’i Öldürmesi
 • Uhud Muharebesi (Devam)
 • Peygamberimizin Vücudunu Ortadan Kaldırmak İçin And İçenlerin Sonları
 • Ebu Süfyan’ın Seslenişi
 • Şehidler Arasında Dolaşması
 • Harp Sonrası Duası
 • Medine’ye Dönüş ve Karşılanış
 • Bir Yetimi Evlat Edinmesi
 • Hamraül Esed Seferi
 • Huzaalı Mabed’in Peygamberimizle Konuşması
 • Uhud Mağlubiyetinin Bazı Hikmetleri
 • Reci Vakası
 • Hz. Hubeyb ile Hz. Zeyd’in Şehâdetleri
 • Bir’i Mauna Faciası
 • Beni Nadir, Zatürrika ve Bedrül Mevid Gazaları
 • Ümmü Seleme ile Evlenmesi
 • İçkinin Haram Kılınması
 • Hz. Zeyneb binti Huzeyme’nin Vefatı
 • Torunu Hz. Hüseyin’in Doğumu
 • Dümetül Cendel Gazası
 • Hz. Zeyneb bint-i Cahş’la Evlenmesi
 • Düğün Ziyafeti ve Bir Mucize
 • Hicab Ayetinin Nazil Olması
 • Kadınlara Tesettürün Emredilmesi
 • Beni Müstalık Gazası
 • Münafıkların Bir Tertibi
 • Abdullah bin Übey’in İşi Alevlendirmesi
 • Hz. Abdullah’ın Teklifi
 • Münafıklar Hakkında Müstakil Sure İnmesi
 • Hz. Cüveyriye ile Evlenmesi
 • İfk Hadisesi
 • Hendek Muharebesi
 • Sert Kayayı Parçalaması
 • Orduya Verilen Ziyafet
 • Hendek Muharebesi (Harbin Başlaması)
 • Müşrikler Perişan Oluyor!
 • Beni Kurayza Gazası
 • Müzeynelerin Müslüman Olmaları
 • Selman-ı Farisi’nin Kölelikten Kurtarılması
 • Ensâr’dan Sa’d bin Muaz Hazretlerinin Vefatı
 • Medine’de Zelzele ve Ay Tutulması
 • Kurata ve Beni Lihyan Seferleri
 • Gabe Gazası
 • İs Seferi
 • Adurrahman bin Avf’ın Dumetu’l Cendel’e Gönderilmesi
 • İlk Yağmur Duası
 • Umre Seferi
 • Rıdvan Biadı
 • Hudeybiye Anlaşması
 • Fetih Suresinin Nazil Olması
 • Hudeybiye Anlaşmasına Kısa Bir Bakış
 • Ebu Basir’in Kureyşlilerin Ticaret Yollarını Kesmesi
 • Ümmü Külsüm’ün, Peygamberimize İltica Edişi ve Geri Verilmeyişi
 • Hükümdarları İslam’a Daveti
 • Necaşinin İslam’a Davet Edilmesi
 • Heraklus’un İslam’a Davet Edilmesi
 • Hz. Dıhye’nin Dağatır’a Gitmesi
 • Kisranın İslam’a Davet Edilmesi
 • Mukavkıs’ın İslam’a Davet Edilmesi
 • Gassan Hükümdarının İslam’a Davet Edilmesi
 • Yemame Emirinin İslam’a Davet Edilmesi
 • Hayber’in Fethi
 • Hayber’in Fethi (Devam)
 • Yahudilerin Peygamberimizi Zehirlemeye Kalkışmaları
 • Fedek Yahudileriyle Anlaşma Yapılması
 • Vadi’l-Kura’nın Alınması
 • Teyma Yahudilerinin Cizye Vermeyi Kabul Etmeleri
 • Hz. Safiyye ile Evlenmesi
 • Mücahidlerin Sabah Namazını Kaçırmaları
 • Kaza Umresi
 • Hz. Ömer’in Türebe’ye Gönderilmesi
 • Hz. Ebu Bekir’in Havazinlilere Gönderilmesi
 • Hz.Zeyneb’in Vefatı
 • Halid bin Velid, Osman bin Talha ve Amr bin As’ın Müslüman Olmaları
 • Beni Mürre Seferi
 • Hz. Üsame’nin Bir Adamı Müşrik Sanarak Öldürmesi
 • Mute Muharebesi
 • Muharebe Safhalarını Haber Vermesi
 • Kumandan Halid bin Velid
 • Zatü’s-Selasil ve Sifü’l-Bahr Seferleri
 • Mekke’nin Fethi
 • Ebu Süfyan’ın İslamla Şereflenmesi
 • Peygamberimiz Kabe’de
 • Putların Yıkılışı
 • Fetih Hutbesi
 • Umumi Af
 • Fetihten Sonra Hicretin Kaldırılması
 • İkinci Hutbesi
 • Mekkelilerin Biat Etmesi
 • Ebu Kuhafe’nin Müslüman Olması
 • Huneyn Muharebesi
 • Bir Kadirşinaslık Örneği
 • Bir Kan Davasının Hükme Bağlanışı
 • Taif Kuşatması
 • Bir Rüyası
 • Muhasaranın Kaldırılması
 • Havazin Heyetinin Gelişi
 • Ganimetlerin Taksimi
 • Sahabilerden Gelen İtiraz
 • Umman ve Bahreyn Hükümdarlarının Müslüman Oluşu
 • Hz. İbrahim’in Dünyaya Gelişi
 • Etrafa Vali ve Zekât Memurlarının Gönderilmesi
 • Medine’ye Akın Akın Heyetlerin Gelmeye Başlaması
 • Tayy Kabilesi Puthanesinin Yıktırılması
 • Seffane’nin İsteği
 • Necaşi’nin Vefatını Haber Vermesi
 • Hanımlarından Bir Ay Uzak Kalması
 • Benî Beliy Heyetinin Müslüman Oluşu
 • Tebük Gazası
 • Zenginlerin Yardımı
 • Bekkaun
 • Münafıklar Sahnede
 • İslâm Ordusu Hazır
 • Meşhur Üç Kişi
 • İslâm Ordusu Tebük’te
 • Yalnız Peygamberimize Verilen Beş Şey
 • Bir Parça Azığın Bir Orduya Yetmesi
 • Tebük’ten Ayrılış
 • Mescidi Dırar
 • Hz. İbrahim’in Vefatı
 • Halid Bin Velid’in Necran’a Gönderilmesi
 • Müslüman Beldelere Vali ve Zekât Memurları Gönderilmesi
 • Hz. Ali’nin Yemen’e Gönderilmesi
 • Veda Haccı
 • Veda Hutbesi
 • Esvedi Ansinin Nübüvvet Davasıyla Ortaya Çıkışı
 • Müseylemetül Kezzabın Peygamberlik İddiasıyla Ortaya Çıkışı
 • Usame Ordusu
 • Peygamberimizin Hastalanması
 • Baki Mezarlığını Ziyaret
 • Uhud Şehitlerini Ziyaret
 • Efendimizin Müslümanlarla Helâlleşmesi
 • Peygamberimizin Son Namaz Kıldırışı
 • Peygamberimizin Rabbine Kavuşması
 • Vefattan Sonra
 • Hz. Ebu Bekir’in Halife Seçilmesi
 • Peygamberimizin Defnedilmesi