sevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısısevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısı

Yazar: Veli Tahir ERDOĞAN

1965 yılında Kırşehir’de dünyaya geldi. İlkokulu ve ortaokulu Ankara’da okuyan yazar liseyi Tokat Turhal’da, üniversite eğitimini ise Erciyes Üniversitesi Kayseri İlahiyat Fakültesinde tamamladı.

 

Üniversitede öğrenci olduğu 1987-1992 yılları arasında, Kayseri Müftüsü Necmettin NURSAÇAN Hoca efendisinin ilgisine mazhar oldu. Necmettin Nursaçan Hoca’nın da teşvikiyle genç yaşta fahri vaizliğe başladı. Yine aynı yıllarda okul dışında da kendini daha iyi yetiştirmek ve geliştirmek adına farklı hocaların rahle-i tedrisinde tefsir, hadis ve fıkıh dersleri aldı.

Eğitim hayatı sonrasında aile birleşimiyle Hollanda’ya gitti. Hollanda’da yaşadığı 13 yıl boyunca ve sonrasında 10 yıl kaldığı Antalya’da eğitim danışmanlığı ve fahri vaizlik yaptı. 2016 yılında Ankara’ya yerleşen yazar, çalışmalarına devam ediyor.

Yazarın toplam 13 kitabı bulunuyor. Bunlar arasında “114 Surede Kur’an Çocuklara Ne Diyor?”, “Mesajlarıyla Hac ve Umre Bize Ne Diyor?”, “Peygamber Efendimizin Örnekliğinde Kuran Bana Ne Diyor?”, “Beş Vakit Kılınan Her Vakit Yaşanan Namaz Bana Ne Diyor?” gibi kitaplarının yanı sıra “Mutlu Bir Evliliğin Yol Haritası” ve “Çocukta Davranış Eğitimi” isimli kitapları da bulunmaktadır.

ÖNSÖZ

 • sevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısı
 • sevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısı
 • sevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısı
 • sevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısı
 • sevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısı

Genel Özellikler

 • Bilgeoğuz Yayınları-Millet Kitapevi
 • İniş (Nüzul) Sırasına Göre Dizilmiş Sureler
 • Açıklamalı Meal

(Sadece Türkçe Meal-Surelerin Arapça Aslı Yok)

 • Risaletin Her Senesine Damgasını Vuran Ayet ve Hadiseler
 • Her Sureden Önce Günümüze Dönük “Bana Ne Diyor” Bölümleri
 • İlk Baskı Yılı 2020 – 22’nci Baskı
 • Renklendirilmiş (Kırmızı) Açıklamalar
 • 15 x 21,5 cm (12’nci Baskı ve sonrasında)
 • Lüks Cilt (Kalın Kapak)
 • Kuşe Kağıt – 848 Sayfa (12 Baskı)
 • 51 Sayfa Meal Okuma Rehberi
 • İnteraktif Okuyucu-Yazar İlişkisi

Mealden Birkaç Sayfa

 • sevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısı
 • sevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısı
 • sevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısı
 • sevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısı
 • sevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısı
 • sevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısı
 • sevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısı
 • sevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısı
 • sevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısı
 • sevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısı

Adı Üstünde: Meal

Bir Müslüman olarak Kur’an-ı Kerim’e bakışım şu şekildedir: Kuran Arapça olarak indirilmiştir. Yani aslı/orjinali Arapçadır ve bir başka dile tercümesi/meali Kuran değildir. Kuran sadece ve sadece Allah kelamıdır. Meal ise müellifinin/yazarının kelamıdır. İngilizce bir metnin hele hele bir şiirin veya şarkının Türkçesinin o metnin/şiirin/şarkının aslı yerine konamayacağı, aslı gibi olamayacağı gibi hiç bir meal/tercüme de Kuran’ın yerine konamaz, Kuran gibi olamaz.

Burada mevzu bahis olan Kuran’ın dilinin Arapça olması da değildir; asıl mesele Kuran’ın aslının kelimesi kelimesine Peygamber Efendimize (S.A.V.) indirildiği hali olmasıdır. Söz gelimi, Kuran’ın günümüz Arapçasına sadeleştirilmiş bir versiyonu da Kuran değildir… İşte böyle düşünür ve dolayısıyla hem kendim Kuran okumaya ve hem de çocuklarımın Kuran öğrenmesine ve okumasına ayrı bir önem veririm.

Diğer taraftan, özellikle namaz içinde okuduğum sure ve duaların Türkçe anlamlarını/meallerini de merak eder, bilmem gerektiğini düşünür, arada bir bakar genel hatlarıyla da olsa hatırımda tutmaya çalışırım.

Ayrıca çok düzenli bir şekilde olmasa da yıllardan beri meal okurum. Buna rağmen Kuran’ın tamamının mealini okumayı bugüne kadar ancak birkaç kez bitirebilmişimdir.

Ama Özgün Bir Meal Çalışması

“İniş Sırası Üzerinden Kur’an Bana Ne Diyor?”u arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine aldık ve çok memnun kaldık. Bu bir açıklamalı Kuran meali ama bugüne kadar okuduğum açıklamalı meallerden çok farklı.

Diğer taraftan, hem her vahiy yılının başında hem surelerden önce gelen açıklayıcı bölümleri hem de ayetlerin mealleri arasındaki açıklamaları ile aynı zamanda mini fakat amacına ulaştığını düşündüğüm bir tefsir çalışması.

Kitabın yazarı tarafından, bu açıklamalı meal hazırlanırken şöyle bir yöntem kullanılmış: Ortaya çıkan taslaklar Türkiye ortalamasını temsil eden insanlara okutularak; anlaşılmayan, zor anlaşılan, hatta yanlış ve eksik anlaşılan kısımlar tespit edilmiş… Zannediyorum mealde kullanılan dilin sade, kolay anlaşılır ve etkili olması bu yöntemin işe yaramış olduğunun bir göstergesi.

Çok Bilmişleri Kendi Haline Bırakmalı!

Bu mealde Kuran sureleri nüzul sırasına göre sıraya dizilmiş. “İniş Sırası Üzerinden Kur’an Bana Ne Diyor?”un yazarı, nüzul sırasına göre yapılan meal/tefsir çalışmaları üzerinden çıkarılan polemiklere hiç girmeden, “Her insan Kuran’ı kendine inmiş gibi okumalı” genel kabul görmüş kaidesi bağlamında; okuyucusuna, Allah Kuran’da bana ne diyor, bana ne mesaj veriyor, benden ne yapmamı neyi yapmamamı, nasıl davranmamı nasıl davranmamamı istiyor sorularının cevabını bulmada yardım etme niyetiyle samimi bir gayret ortaya koyuyor.

Kuran Bize Ne Diyor?

Açıklamalı meal çalışmasında, Kuran sureleri Peygamber Efendimize (S.A.V.) vahiy gelmeye başlamasından itibaren aradan geçen yıllara göre “Mekke’de/Medine’de Vahyin Rehberliğinde 1./21. Yıl” şeklinde bölümlere ayrılmış. Bu bölümlerin her birinin girişinde “Bu Yıla Damgasını Vuran Ayet ve Hadiselerden Bazıları” kısmında;

* O bölümde meali verilen surelerin bazı ayetleri,

* Bu surelerde anlatılan peygamber kıssaları,

* O yıl meydana gelen hadiseler ve

* Bu surelerde öne çıkan Esma-i İlahiye

üzerinden Kur’an-ı Kerim’in muhatabı olan insana verilen mesajlar, dikkat çekilen hususlar, alınması gerekli dersler yani kısaca Kuran bize ne diyor aktarılmaya çalışılmış.

Mealde ayrıca her sureden önce;

* “Sure, İniş Zamanı Üzerinden Bana Ne Diyor?”,

* “Sure, İsmi Üzerinden Bana Ne Diyor?” ve

* “Sure, Öne Çıkan Konu Üzerinden Bana Ne Diyor?”

bölümleri yer almakta. Bu bölümlerde yapılan açıklamaların ardından, bir taraftan okuyucuya okuduğu mealin kendi hayatında nasıl bir yansıması olması gerektiği izah edilirken, diğer taraftan sorulan sorularla, okuyucu, okurken düşünmeye, kendi hayatının muhasebesini yapmaya sevk ediliyor.

Yine her sureden önce yer verilen “Süreci İnşa Eden Ayetlerden” kısmında; bazen o surenin içinden seçilen bir ayetin işaret ettiği kural/kaide/prensip, bazen surenin ana fikri bazen de birden fazla ayetin ortak mesajı yani yine Kuran bize ne diyor okuyucuya aktarılmaya gayret ediliyor.

Tüm bu kısımlar adeta hap şeklinde derde deva sunuyor. Bu kısımlardaki tespitler bana öyle isabetli geliyor ki meali okurken, yeni bir Risalet yılına veya yeni bir sureye geçtiğimde bu kısımları okumak için sabırsızlandığımı söyleyebilirim.

Bir Örnek

Diğer açıklamalı meallerden farklı dedim ya bir karşılaştırma ile bu farkı göstermeye çalışayım.

Ta Ha Suresi 132. Ayet

Açıklamalı bir mealden: Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz; (aksine) biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç, takva iledir.

Bir başka açıklamalı mealden: Aile fertlerine namazı emret, kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz; asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır.

Elmalı Tefsirinden (Hak Dini Kur’an Dili): Ailene namaz kılmalarını emret; kendin de ona sabırla devam et! Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Güzel sonuç korunanlarındır. (Dipnot: Burada hitap, Hz. Muhammed’e olmakla birlikte, kapsama ümmeti de girer. Nitekim ayetin inişinden sonra Allah’ın elçisi sabah namazı için, Hz. Ali ve Fatıma’nın evine gider ve “Namaza namaza!” diye seslenirdi.) (Tefsirde burada yazanlara ilave bir açıklama yok.)

İniş Sırası Üzerinden Kur’an Bana Ne Diyor?: (Ey Resulüm! Her mü’mine şunu söyle:) Ailene (namazı sevdir, onun hikmetlerini anlat, “yap” demeden önce “yapma şuuru” ver. İstenen kıvama geldikten sonra da) namazı emret; kendin de (her halükarda) ona sabırla devam et. (Rızık peşinde koşarak onu ihmal etme. Çünkü Biz) Senden rızık istemiyoruz (aksine) Biz seni (hem maddi hem de manevi olarak) rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç (Allah’ın güzel görmediği her şeyden sakınma anlamına gelen) takva iledir.

Meal Okuma Rehberi Fihristi

 • sevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısı
 • sevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısı
 • sevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısı

Meal Okuma Rehberi

 • sevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısı
 • sevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısı
 • sevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısı
 • sevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısı
 • sevgilievladim.org (SEVEV) kitap tanıtım sayfası İniş Sırası Üzerinden Kuran Bana Ne Diyor? kitabı tanıtım yazısı

Meal Okuma Rehberi

Mealin sonunda “Meal Okuma Rehberi” bulunuyor. Meali okumaya başlamadan önce acelecilik etmeyip önce bu rehberi okumak kesinlikle faydalı olacaktır. Bu rehber de mealin tamamı gibi sıra dışı. Herhangi bir mealin okuru için değil daha çok “İniş Sırası Üzerinden Kur’an Bana Ne Diyor”un okuyucuları için hazırlanmış bu rehber okuyucusunu meali okumaya hazırlıyor aslında.

Kuran okumak gibi hayırlı bir işe başlarken neden “Eûzü besmele” çekerek kovulmuş Şeytandan Allah’a sığınırız ki diye aklınıza gelmiş miydi hiç? Peki bir Müslüman olarak kafir, müşrik, münafık, zalim, cahil gibi kelimeler size ne ifade ediyor. Yoksa bu sıfatları kendinize hiç konduramıyor ve dolayısıyla kendinizi Kuran’da çokça geçen bu sıfatların bulunduğu ayetlerin muhatabı olarak hiç görmüyor musunuz? İşte bu ve benzeri pek çok konudaki özgün açıklamaları okuyucusuna sunuyor “Meal Okuma Rehberi”.

Çorbada Sizin de Tuzunuz Olsun!

“İniş Sırası Üzerinden Kur’an Bana Ne Diyor?”un yazarı, gerek okuyucularından gelen katkılar gerekse de “Kuran okumaya çok uzak insanları bile meal okumaya teşvik etme” niyeti doğrultusunda, mealini geliştirme gayretlerini sürdürüyor. Bu gayretlerin neticesi, yeni baskılarda hem artan sayfa sayısı hem de yeni eklenen bölüm/kısımlarla kendini gösteriyor.

Bize bu güzel meali tavsiye eden arkadaşlarım gibi ben de size “İniş Sırası Üzerinden Kur’an Bana Ne Diyor”u gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Yalnız müsaadenizle yazının başında söylediklerime tekrar dikkat çekip bir de Sn. Veli Tahir ERDOĞAN’ın da katılacağından şüphem olmayan bir ilave yapmayı isterim:

Unutmayalım en nihayetinde bu da bir meal ve hiç bir meal asla Kuran’ın yerini tutamaz. Mealde hoşumuza gitmeyen, anlamadığımız, yanlış gelen, mantıksız gelen her açıklama ya yazarın çalışmasının bir eksikliğidir veya bizim anlayışımızdan kaynaklanmaktadır. Her halükarda böyle bir durumda “velitahir@hotmail.com”a yazarak soru ve görüş-önerilerinizi paylaşıp bu güzel çalışmaya siz de katkıda bulunabilirsiniz.

İyi okumalar dilerim.