KUR’AN-I KERİM’DEN

Yararlanılan Kaynak: İniş Sırası Üzerinden Kur’an Bana Ne Diyor? Açıklamalı Meal – Veli Tahir ERDOĞAN – BİLGEOĞUZ Yayınları-12. Baskı

Dua

“Rabbimiz! (Ne olur) Bizi (doğru yola ilet. Bizi) doğru yola ilettikten sonra (da bir ömür boyu orada dosdoğru kalmayı bizlere nasip eyle. Doğru yolun dışında yollar arayanlar gibi) kalplerimizi saptırma. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz Sen (bildikleri ile amel edenlere bilmediklerini öğreten, kesbi ilmin hakkını verenlere vehbi ilmi veren, özellikle böylesi kullarına karşı lütuf ve ikramı pek çok olan) Vehhab’sın.”

Al-i İmran 8

Yüce Rabbimizin, “aklı selim sahibi” kullarının nasıl dua ettiklerini anlattığı ayetler.

Yap

Allah’ın kitabını oku, anla, yaşa ve diğer insanların da aynısını yapması için çaba sarfet… Bunun bir yansıması olarak namazını kıl ve Allah’ın sana verdiği rızıktan gizli ve açık infakta bulun… Lakin dikkat et namaz kılmak, fabrikada çalışan bir işçinin sabah işe girişte ve akşam çıkarken kart basması gibidir. Kart basmayan bir işçi, istediği kadar çok çalışsın, karşılığını alabilmesi için öncelikle işe geldiğini ispat etmesi gerekir. Namaz kılmayan bir Müslümanın durumu da bu işçi gibidir. Öncelikle beş vakit namazını kılmıyor ise, yaptığı hayırların tam karşılığını alabilmesi mümkün olmayacaktır. Uzun lafın kısası arkadaş: Lamı cimi yok! Namazını kılacaksın! Hem de tastamam ve dosdoğru!

Fatır 29

Yapma

Zorba olma! Özellikle de anne-babana karşı “bedbaht” bir zorba olma. Unutma ki, pek çok kötü haslet gibi dik başlılık, asilik, zorbalık da çocukluk çağında tohumlarını atar ruhuna. Çocuklar, evde kardeşlerine ve anne-babasına karşı davranışlarında böyle kötü eğilimler barındırıyorlarsa, sakın çocuktur deyip geçme, hafife alma. Onlardan böyle huyları temizle ki hassas ruhları etkilenmesin, yara almasın.

Meryem 14 ve 32

PEYGAMBER EFENDİMİZDEN (S.A.V.)

Yararlanılan Kaynak: İmam Nevevi Riyâzü’s-Sâlihîn Peygamberimizden Hayat Ölçüleri (Erkam Yayınları-2020)

Hadis

Mücahade (Allah rızasını kazanma uğruna, cehd, gayret gösterme)

“Ey Müslüman hanımlar! Hiçbir komşu hanım, bir koyun paçası bile olsa, komşusuna vereceğini küçük gör(üp vermemezlik et)mesin.”

Cilt-1 Sayfa 459

“İman yetmiş (veya altmış) küsur özelliktir (şu’bedir). En yükseği, ‘Allah’tan başka ilah yoktur’ demek; en aşağısı ise eziyet veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.”

Cilt 1 Sayfa 461

Sünnet

“Ümmetime zor geleceğinden endişe etmeseydim, onlara her abdest alırken misvak kullanmalarını emrederdim.”

Cilt 1 Sayfa 29

Dua

“Davud aleyhisselam şöyle dua ederdi: Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allahım! Senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha ileri kıl!

Cilt 6 Sayfa 376

Yap

“Yanında ok varken mescitlerimize veya çarşı-pazarımıza uğrayan kimse, Müslümanlardan herhangi birine onlardan bir zarar gelmemesi için, okunun ucundaki demirleri eliyle tutsun.”

Cilt 2 Sayfa 179

O gün ok, kılıç vardı; bugün tabanca. Bilerek bir başkasına zarar vermeyi geç, istemeden de olsa böyle bir şeyin olmaması için gerekli tedbirleri al. İnsanların artık yaptıkları hatalar için özür bile dilemediği, “pardon”, “kusura bakma” deyip geçtiği bir çağda yaşıyor olsan da sen başkalarına zarar vermeme konusunda son derece hassas ol. Bu toplu taşıma araçlarında birisinin ayağına basmak, yolda yürürken birisine çarpmak da olabilir; arabanı park ederken bir başka araca zarar vermek, boyadığın bahçe çitinin gelip geçene boya bulaştırması da.

Yapma

Resulullah (S.A.V.), Ezd kabilesinden İbni Lütbiyye denilen bir kişiyi zekat toplamak üzere görevlendirmişti. Bu zat vazifesini yapıp Resulullah’ın (S.A.V.) huzuruna gelince:

– Şu mallar sizindir, şunlar da bana hediye edilenlerdir, dedi.

Bunun üzerine Resulullah (S.A.V.) minberde ayağa kalktı ve Allah’a hamd ü senadan sonra şöyle buyurdu:

– “Size söyleyeceğime gelince: Allah Teala’nın benim idareme verdiği işlerden birine sizlerden birini görevli tayin ediyorum, sonra da o kişi dönüp geliyor ve bana diyor ki:

Şunlar size ait olanlardır; şunlar da bana hediye edilenler.

Eğer o kişi sözünde doğru ise babasının veya anasının evinde otursaydı da kendisine hediyesi gelseydi ya! Allah’a yemin ederim ki, sizden biriniz haksız bir şey alırsa, kıyamet gününde o aldığı şeyi yüklenmiş vaziyette Allah’ın huzuruna çıkar. Ben sizden herhangi birinizin, Allah’ın huzuruna böğüren bir deve veya bir inek yahut da meleyen bir koyun yüklenmiş vaziyette mi çıkacağınızı kesinlikle bilemem.”

Sonra Resulullah (S.A.V.) koltuklarının altının beyazı görülecek kadar ellerini yukarıya kaldırıp:

– “Allahım! Tebliğ ettim mi?” buyurdu.

Cilt 2 Sayfa 147

İster kamuda ister özel sektörde görevli çalış, rüşvet alma. Sana verilen rüşvete hediye veya bir başka şey deyip kendini kandırma! Sen aldığın o hediye nedeniyle görevini suiistimal etmiyor da olabilirsin ama usulsüz bir durum tespit edildiğinde aldığın o hediyenin başına bela olabileceğini aklından çıkarma.