KUR’AN-I KERİM’DEN

Yararlanılan Kaynak: İniş Sırası Üzerinden Kur’an Bana Ne Diyor? Açıklamalı Meal – Veli Tahir ERDOĞAN – BİLGEOĞUZ Yayınları-12. Baskı

Dua

“Rabbim! Yüreğime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır.”

Taha 25, 26

Kendisine Risalet görevi verilen Hz. Musa’nın tebliğe başlamadan önceki duası.

Yap

Rabbimiz takva sahibi olmamızı istiyor yani O’nun razı olmayacağı işlerden uzak durmamızı istiyorsa o halde sen de takva sahibi ol. Onun razı olmayacağı hiç bir işte senin de bir çıkarın olamaz zaten. Geçici dünya zevklerini sonsuz bir mutluluğun önünde tutan ise ya bir ahmak olabilir ya da imanı zayıf biri!

Meryem 63

Yapma

Kıyamet Günü unutulmak ve kör olarak haşredilmek istemiyorsan, sen de Allah’ın ayetlerini, Kuran’daki hakikatleri unutma ve onları görmezden gelme.

Taha 124, 125, 126

PEYGAMBER EFENDİMİZDEN (S.A.V.)

Yararlanılan Kaynak: İmam Nevevi Riyâzü’s-Sâlihîn Peygamberimizden Hayat Ölçüleri (Erkam Yayınları-2020)

Hadis

“Büyük günahlardan kaçınılması halinde, beş vakit namaz, iki cuma ve iki ramazan, aralarında (işlenecek küçük) günahlara kefarettir.”

Cilt-1 Sayfa 471

Resulullah (S.A.V.):

– “Allah Teala’nın hataları bağışlamasına ve dereceleri yükseltmesine vesile olan iyilik ve hayırları size açıklayayım mı?” diye sordu.

Ashab-ı kiram:

– Evet, (açıkla) ey Allah’ın Resulü! dediler. Hz. Peygamber (S.A.V.):

– “Zor da olsa abdesti tam almak, mescidlere doğru adımları çoğaltmak, namazdan sonra gelecek namazı beklemek… İşte sizin ribatınız (hudut gözcülüğünüz)” buyurdu.

Cilt-1 Sayfa 472

Sünnet

Resulullah (S.A.V.) sabah namazının sünnetinde bazen Bakara ve Al-i İmran surelerinden kısa ayetler (Bakara 119 veya 136, Al-i İmran 52, 53 veya 84 gibi) bazen de Kâfurun ve İhlas surelerini okurdu.

Cilt 6 Sayfa 303, 304

Dua

“Allahım! Senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, her türlü günahtan uzak durmayı, bütün iyilikleri işlemeyi, cennete kavuşup cehennemden kurtulmayı nasip etmeni niyaz ediyorum.[Bu dua aynı zamanda, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) hacet namazında okuduğu daha uzun bir duanın bir kısmıdır.]

Cilt 6 Sayfa 380

Yap

“Benim rızam uğrunda birbirlerini sevenler için peygamberlerin ve şehidlerin bile imreneceği nurdan minberler vardır.” (KUTSİ HADİS)

“Din kardeşini seven kişi, ona sevdiğini bildirsin!”

Cilt 2 Sayfa 592

Sırf Allah rızası için, bir Müslüman kardeşine “sen iyi bir adamsın, Allah için seni seviyorum.” diyebilir misin? İnsanların kendi anne-babalarına, kardeşlerine, eşlerine bile “seni seviyorum” demekten imtina ettiği bir zamanda, böyle bir şey hiç de kolay değil ve hatta kulağa garip bile gelebilir. Ama Rabbimizin vaadini ve Sevgili Peygamberimizin (S.A.V.) tavsiyesini göz önünde bulundurarak, kendini bu şekilde davranmak üzere terbiye et, eğit yani!

Yapma

Peygamber Efendimiz (S.A.V.), bir savaşta “la ilahe illallah” dediği halde bir adamı öldüren ve bu hareketini “O, bu sözü sadece silahtan korktuğu için söyledi” sözleriyle savunan bir sahabiye “Kalbini mi yardın ki, bu sebeple söyleyip söylemediğini bilesin?” buyurmuştur.

Cilt 3 Sayfa 28

İnsanlar hakkında hüküm verirken ön yargılı olma; görünüşe göre değil insanların söz ve davranışlarına göre hüküm ver.