KUR’AN-I KERİM’DEN

Yararlanılan Kaynak: İniş Sırası Üzerinden Kur’an Bana Ne Diyor? Açıklamalı Meal – Veli Tahir ERDOĞAN – BİLGEOĞUZ Yayınları-12. Baskı

Dua

“Ey Rabbimiz! Bize bu dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!”

Bakara 201

Yüce Rabbimizin kullarına öğrettiği çok güzel bir dua. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin (S.A.V.) de “Allahım! Bana ve aileme bu dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.” şeklinde çok sık yaptığı bir dua.

Yap

Sözüne sadık biri ol. Ağzından çıkan lafın bir ağırlığı olsun. Söz verince yerine getir. Bu ister bir yerde belli bir saatte birisiyle buluşma olsun, ister borcunu ödeyeceğine dair verdiğin teminat olsun. Yerine getiremeyeceğin konularda söz verme. Verdiğin sözü yerine getiremeyeceksen en azından bunu söz verdiğin insana hemen söyle.

Meryem 54

Yapma

“Ben ölüp gittikten sonra yeniden diriltilip kabirden çıkarılacağım öyle mi?” diye sorarak inançsızlık gösterme. Tüm varlığın ilk yaratılışını ve her an süregelen yaratılışı düşün. Kendi dünyaya gelişini ve vücudunda devam eden tüm o yaratılışı düşün ve böyle ahmakça bir soru sorma. Haddizatında her şeye gücü yeten bir ilaha inanıyorsan böyle sorular sorman mantıksız değil mi!

Meryem 66, 67

PEYGAMBER EFENDİMİZDEN (S.A.V.)

Yararlanılan Kaynak: İmam Nevevi Riyâzü’s-Sâlihîn Peygamberimizden Hayat Ölçüleri (Erkam Yayınları-2020)

Hadis

“Allah, altmış yıl ömür verdiği kişinin bahane ileri sürme imkanını ortadan kaldırmıştır.”

Cilt-1 Sayfa 432

“Bir Müslüman (veya mümin) abdest aldığı zaman, yüzünü yıkarken gözleriyle işlediği günahlar abdest suyu (veya suyun son damlası) ile dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleri ile işlediği günahlar abdest suyu (veya suyun son damlası) ile dökülür (öyle ki kişi bütün günahlardan arınır ve tertemiz olur). Ayaklarını yıkadığında da, ayaklarıyla işlediği günahları abdest suyu (veya suyunun son damlaları) ile akıp gider. Nihayet o Müslüman günahlardan tamamıyla arınmış olur.”

Cilt-1 Sayfa 469

Sünnet

“Yatağınıza girdiğiniz zaman -veya istirahate çekildiğiniz zaman- otuz üç defa Allahu ekber, otuz üç defa sübhanallah, otuz üç defa da elhamdülillah deyiniz”

Cilt 6 Sayfa 321

Dua

Ebu Ümame (R.A.) şöyle dedi:

Resulullah (S.A.V.) birçok dua okudu, fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine:

Ya Resulullah! Pek çok dua okudun, biz onları ezberleyemedik, dedik. O zaman Resul-i Ekrem şöyle buyurdu:

– “O duaların hepsini içini alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle deyiniz: Allahım! Peygamberin Muhammed’in (S.A.V.) senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed’in (S.A.V.) sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıyla kazanılabilir.

Cilt 6 Sayfa 379

Yap

“Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teala o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teala da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.”

Cilt 2 Sayfa 194

Kardeşine zulmeder misin, haksızlık yapar mısın, onu düşmana teslim eder misin? Tüm Müslümanları da kardeşin gibi gör ve onlara da kardeşine davrandığın gibi davran. Kardeşinin sıkıntılarını giderdiğin, ayıp ve kusurlarını örttüğün gibi Müslümanlara karşı da aynı şekilde davran ki Allah da sana öyle davransın.

Yapma

“Mal tahsili için memur tayin ettiğimiz bir kimse, bizden bir iğneyi veya ondan daha küçük bir şeyi gizlese, bu hıyanet olur ve o şeyi kıyamet günü getirir.”

Cilt 2 Sayfa 160

Devlet malına, kamu malına sakın el uzatma! Bu dağıttığın bir yardım kolisi de olabilir topladığın vergi de. Az da olabilir çok da, fark etmez, devlet malına ihanet etmek büyük günahlardandır, görevini yaparken bunu sakın unutma!