KUR’AN-I KERİM’DEN

Yararlanılan Kaynak: İniş Sırası Üzerinden Kur’an Bana Ne Diyor? Açıklamalı Meal – Veli Tahir ERDOĞAN – BİLGEOĞUZ Yayınları-12. Baskı

Dua

“Ya Rabbi, beni tek başıma bırakma! Sen, varislerin en hayırlısısın.”

Enbiya 89

Hz. Zekeriya’nın duası.

Yap

Allah’ın sana miras bıraktığı Kuran-ı Kerim’e sahip çık ki kendine yazık edenlerden olma! Kuran’ın hakikatlerini, sadece kendin yaşamakla kalma, diğer insanlara da ulaştırarak hayırda öne geçmeye bak. Hele bir de “doğuştan Müslüman” olarak, bu hakikatleri önünde hazır bulduysan, sadece kendin yaşamakla üzerine düşeni yapmış olmayacağını da bil.

Fatır 32

Yapma

Anne babana karşı asla kaba, kalp kırıcı olma. İyi bir anne babaya karşı herkes kibar olur. Önemli olan, annen babanla anlaşamasan bile, hatta bu anlaşmazlık konusu inanç iman esasları bile olsa, onlara karşı iyi bir evlat olmaya devam etmen. Unutma onlar Allah’ın hem bizleri dünyaya getirmek için yarattığı vesilelerdir hem de tüm hayatımız boyunca bizlere sunduğu çok büyük bir nimettir. Yüce Rabbimiz isteseydi insanları bir avuç kovuğundan çıkarırdı da tüm hayatımız boyunca bir aileye sahip olmanın sağladığı tüm güzelliklerden mahrum kalmış olurduk.

Meryem 47

PEYGAMBER EFENDİMİZDEN (S.A.V.)

Yararlanılan Kaynak: İmam Nevevi Riyâzü’s-Sâlihîn Peygamberimizden Hayat Ölçüleri (Erkam Yayınları-2020)

Hadis

“Kullarım! Ben zulmetmeyi kendime haram kıldım. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Artık birbirinize zulmetmeyiniz.

Kullarım! Benim hidayet ettiklerim dışında hepiniz sapıtmışsınız. O halde benden hidayet dileyin ki sizi doğruya ileteyim.

Kullarım! Benim doyurduklarım hariç, hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım.

Kullarım! Benim giydirdiklerim hariç, hepiniz çıplaksınız. Benden giyecek isteyin ki sizi giydireyim.

Kullarım! Siz gece-gündüz günah işlemektesiniz, bütün günahları affeden de yalnızca benim. Benden af dileyin ki sizi bağışlayayım.

Kullarım! Bana zarar vermek elinizden gelmez ki, zarar verebilesiniz. Bana fayda vermeye gücünüz yetmez ki, fayda veresiniz.

Kullarım! Evveliniz ahiriniz, insanınız, cinleriniz, en müttaki bir kişinin kalbi ve duygusuna sahip olsalar, bu benim mülkümde herhangi bir şey arttırmaz.

Kullarım! Evveliniz ahiriniz, insanınız, cinleriniz, en günahkar bir kişinin kalbi ve duygusuna sahip olsalar, bu benim mülkümden en küçük bir şey eksiltmez.

Kullarım! Evveliniz ahiriniz, insanınız, cinleriniz bir yerde toplanıp benden istekte bulunacak olsalar, ben de her birine istediğini versem, bu benim mülkümden ancak, iğne denize daldırılıp çıkarıldığında denizden ne kadar eksiltebilirse işte o kadar azaltır. (Yani hiçbir şey eksiltmez.)

Kullarım! İşte sizin amelleriniz. Onları sizin için saklar, sonra onları size geri veririm. Artık kim bir hayır bulursa Allah’a hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şey bulursa öz nefsinden başka kimseyi ayıplamasın.” (KUTSİ HADİS)

Cilt-1 Sayfa 428

Sünnet

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) sabah namazının sünnetini, ezanı ile kameti arasında, fazla uzatmadan kılardı.

Cilt 5 Sayfa 299, 300, 301

Dua

“<Ya ze’l-celali ve’l-ikram: Ey azamet ve kerem sahibi Allahım!> duasını ihmal etmeyip sık sık söyleyiniz.”

Cilt 6 Sayfa 377

Yap

Nebi (S.A.V.) torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e karşı olan sevgisini, onları öperek, kucağına alarak, sırtında taşıyarak, onlarla oynayarak yani açıktan pek çok şekilde gösterirdi. O zamanlar toplumun (R.A.) eski alışkanlıklarında çocuklarına karşı böyle sevgi göstermek yoktu. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bu davranışlarıyla onlara örnek oluyor, onları eğitiyordu. Yine böyle bir seferinde Resulullah (S.A.V.) torunu Hz. Hasan’ı öpmüştü. O sırada yanında bulunan bir sahabi (R.A.):

– Benim on tane çocuğum var, onlardan hiçbirini öpmedim, dedi. Resulullah (S.A.V.) ona hayretle bakıp:

– “Merhamet etmeyen kimseye merhamete olunmaz.” buyurdular.

Yine benzer bir hadisede Peygamber Efendimiz (S.A.V.) :

“Allah sizin kalplerinizden merhamet duygusunu çıkarıp almışsa, ben ne yapabilirim ki!” buyurmuştur.

Cilt 2 Sayfa 182, 183

En başta çocuklar olmak üzere tüm insanlara karşı sevgi, ilgi, merhamet, nezaket göster; göster ki Allah da kalbindeki bu duyguları daha da çoğaltsın ve sana da bu şekilde muamele etsin… Bizim toplumumuzda da çocuklarına karşı sevgi göstermeyi örfe aykırı görenler vardı belki hala da vardır. Böyleleri ile karşılaşırsan, onlara Peygamber Efendimizin (S.A.V.) bu davranışlarını ve uyarılarını hatırlatmada imtina etme.

Yapma

Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurdu:

– “Yemin ederek bir Müslümanın hakkını alan kimseye, Allah cehennemi vacip kılar, cenneti de haram eder.”

Bir sahabi dedi ki:

– Ya Resulullah! Şayet o küçük ve değersiz bir şey ise?

Bunun üzerine Peygamberimiz (S.A.V.):

“Misvak ağacından bir dal bile olsa böyledir.” buyurdu.

Cilt 2 Sayfa 158

Bir insanın hakkına tecavüz etmek bir günah, yalan yere yemin etmek bir başka günah; yalan yemin ile bir Müslümanın hakkını gasp etmek katmerli bir günah. Hele bir de yalan yere yemin edip bu hareketini helal görüyorsan, işte bu çok çok büyük bir günah. Kim hem yalan yere yemin edip hem de bunu helal görür ki deme, şeytanın insana yaptıklarını nasıl haklı gösterebildiğini tahmin bile edemezsin!